Kum Kolon (Sand Drain) Sistemi

Kum kolonlar, yumuşak zeminlerde oluşturulan delik içerisine kumun doldurulması sonucu elde edilirler. Bu kolonlar, yer değiştirten/kapalı mandrel (displacement) ve yer değiştirtmeyen/açık mandrel (non-displacement) yöntemleri olmak üzere iki tip yöntem kullanılarak oluşturulurlar. Yer değiştirten yöntemde ucu kapalı mandrel tasarım derinliğine kadar çakılır ve hazneden boşalan kumun mandrel içine doldurulmasıyla kolon imalatı gerçekleştirilir. Yer değiştirtmeyen yöntemde ise tasarım derinliği boyunca projede belirtilen çapa göre auger veya su jeti kullanılarak delik açıldıktan sonra kuyu içersine kum doldurulmasıyla kolon imalatı gerçekleştirilir. Uygulanabilecek zeminler; yumuşak ila orta katı kil ve siltler; organik silt ve turbalar olabilmektedir. Zayıf zeminin içersine yerleştitirilen kum kolonlar sayesinde konsolidasyon süreleri kısaltılarak zeminde gerçekleşecek konsolidasyon oturmalarının hızlanması ve bu duruma bağlı olarak mukavemet özelliklerinin artması sağlanmaktadır.

Uygulama Alanları

Kum kolonlar, prefabrik drenler yerine kullanılabilirler. Sentez mühendisleri, zemin koşulları ve proje bilgileri doğrultusunda zemin iyileştirme problemine karşı sahaya özel pratik bir çözüm sunarlar.

Ön yükleme alanları
Toprakarme Duvarlar
Dolgu Temelleri
Ulaştırma Yapıları

İmalat Yöntemi

Kum kolon sistemi oturmaya hassas yumuşak zeminlerde konsolidasyon sürelerini hızlandıracak verimli ve ekonomik bir temel çözümdür.

1. Zemin içine özel olarak dizayn edilmiş bir mandrel ve darbeleme kafası, dinamik düşey darbeleme enerjisiyle birlikte statik bir güçle çakılır. Çakma derinliği 18 metreye kadar olmakla birlikte, tasarım ihtiyaçlarına göre normal olarak 3 ile 12 metre arasında değişmektedir. Darbeleme kafasının ucuna takılan geçici bir kapak, çakma esnasında mandrel içine zeminin girmesini engellemektedir.

2. Mandrelin dizayn derinliğine çakılmasından sonra kum malzemesi mandrel borusuna doldurulur. İçi boş olan mandrel borusu, içine doldurulacak kumun akmasına imkan tanır. Mandrelin geri çekilmesi ile mandrelin yerine kum malzemenin dolmasına olanak verilir ve bu işlem zemin yüzeyine kadar devam ettirilirek unifrom bir kolon oluşması sağlanır.
Mandrelin zemini yanlara doğru iterek zemin yerini alması ve mandrelin kum malzeme ile doldurularak geri çekilmesi işlemine dayanan bu yöntem, proje ihtiyaçları doğrultusunda seçilecek paterne bağlı olarak konsolidasyon sürelerinin hızlandırılmasında oldukça etkilidir.

Uygulama çapı

25cm ile 50 cm çapları arasında uygulanabilmektedir.

Hızlı

Hızlı imalatı sayesinde proje sürelerini kısaltır.

Projelendirme

Sentez İnşaat Mühendisleri tarafından projelendirilmektedir.

kum2 Kum Kolon