Impact Sistemi

Impact® Sistemi, patentli düşey darbeleme enerjisi ile Darbeli Kırmataş Kolon® (DKK) elemanı oluşturan bir sistemdir. Zemini yer değiştirten tipteki patentli mandreli sayesinde imalat sırasında ayrıca muhafaza borusuna ihtiyaç duyulmadan zayıf ila iyi zeminlerin, gevşek kumların, yumuşak silt ve killerin, kontrolsüz dolguların ve yeraltı su seviyesi altındaki zeminlerin iyileştirilmesinde Impact Sistemi® kullanılır. Zayıf zeminlerin kazılmasının söz konusu olduğu projelerde son derece ekonomik bir çözüm sunmaktadır. Darbeleme kafası, kırmataşı düşey yönde ve çevredeki zemini de yatay yönde sıkıştırır. Bu çift yönlü sıkıştırma ile; zeminin sağlamlığı artar ve oturmalar kontrol altına alınır.

Yumuşak veya organik zeminlerde, kolon rijitliğinin arttırılması amacıyla çimento groutu kullanılabilir. İmalat sırasında, içi boş olan mandrele önce istenilen derinliğe kadar çimento groutu ve ardından kırmataş doldurulur. Oluşturulan bu çimento groutu / kırmataş karışımı kullanılarak darbeleme işlemine geçilir. DKK elemanlarının imalatında çimento groutlu kırmataş karışımının darbelenmesi ile granüler malzemenin sıkışması ve kolon çevresindeki zeminde yanal gerilmelerin artması sağlanır.

Uygulama Alanları

Impact® Sistemi, büyük miktardaki kazı ve dolgu işlerinin, derin temellerin, çakma kazıkların, yerinde dökme kazıkların yerine kullanılabilirler. Geopier mühendisleri ve temsilcileri, zemin koşulları ve proje bilgileri doğrultusunda zemin iyileştirme problemine karşı sahaya özel pratik bir çözüm sunarlar.

Temeller
Saha Betonları
Endüstri Tesisleri
Depolama Tankları
Toprakarme Duvarlar / Dolgu Temelleri
Ulaştırma Yapıları
Rüzgar Santralleri

İmalat Yöntemi

Zeminin yerini alarak düşey darbeleme enerjisi ile sıkıştırma işlemine dayanan eşsiz imalat metodu, DKK elemanlarını güçlü ve rijit kılar. Toplam ve farklı oturmaların kontrol edilmesi, proje ihtiyaçları doğrultusunda taşıma kapasitesinin ve/veya sıvılaşma direncinin arttırılması ve sıvılaşma sonrası oluşacak dinamik oturmaları sınırlandırmak amacıyla DKK elemanlarının tasarımı yapılabilmektedir.

1. Zemin içine özel olarak dizayn edilmiş patentli mandrel ve darbeleme kafası, dinamik düşey darbeleme enerjisiyle birlikte statik bir güçle çakılır. Çakma derinliği 18 metreye kadar olmakla birlikte, tasarım ihtiyaçlarına göre normal olarak 3 ile 12 metre arasında değişmektedir. Darbeleme kafasının ucuna takılan geçici bir kapak, çakma esnasında mandrel içine zeminin girmesini engellemektedir. Bu sistemle zemin yanlara doğru itilir, bir sıkışma ve güçlendirme oluşturulur ve yapılan imalattan dışarıya herhangi bir zemin kısmı çıkarılmadığı için çevre kirliliği oluşturmaz.

2. Mandrelin dizayn derinliğine çakılmasından sonra kırmataş mandrel borusuna doldurulur. İçi boş olan mandrel borusu, içine doldurulacak kırmataşın akmasına imkan tanır. Mandrelin bir metre kaldırılması ve tekrar 66 cm indirilmesiyle 33 cm kalınlığında sıkışmış kırmataş tabakası elde edilir. Sahaya özel imalat prosedürü için imalat yöntemine sahada karar verilebilir. Sıkıştırma işlemi hem statik güç ile hem de vibratör sayesinde dinamik düşey darbeyle oluşturulur. Bu işlemle kırmataş düşey olarak sıkıştırılır ve aynı zamanda patentli pahlanmış darbeleme kafası kırmataşı kuyu cidarına doğru iter. Bunun sonucunda çevresindeki zeminle etkileşime giren DKK elemanı güvenilir bir oturma kontrolü sağlar.

3. İmalatlarının tamamlanmasıyla Darbeli Kırmataş Kolon (DKK) elemanları yüzeysel temellerin ve saha betonlarının desteklenmesinde, sıvılaşma potensiyelini azaltmada ve dolguların, duvarların, tankların stabilite çözümlerinde kullanılabilirler. Temellerin altında oluşan gerilmeler, rijit DKK elemanları tarafından karşılanır ve oturmalar kontrol altına alınır.

Pratik

Kırmataşın düşey darbelenmesi ile yüksek mukavemet ve rijitlik sağlanır. Impact® Sistemi muhafaza borusu gereksinimini ortadan kaldıran bir sistemdir. Kazılıp yerine sağlam malzeme gerektiren ya da yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu projelerde sıklıkla tercih edilir.

Derin

Impact® Sistemi, 17m derinliklere kadar imalat imkanı sunar.

Sağlam ve Rijit

Darbeleme işlemi ile yüksek sıkılığa ve mukavemete ulaşan DKK elemanları üstün kapasite ve mükemmel oturma kontrolü sağlar. Ayrıca, rijitliği arttırmak amacıyla çimentolu karışımlar kullanılabilinir.

Çok Amaçlı

Impact® Sistemi, her tür zeminde, yeraltı suyu koşullarında ve sıvılaşma için derin iyileştirme gerektiren durumlarda kullanılabilinir.

Kanıtlanmış

Impact® Sistemi ile desteklenen binlerce yapıda DKK elemanlarının yüksek performansı ve dayanıklılığı kanıtlanmıştır.

Ekonomik

Geleneksel derin temel sistemleri ile karşılaştırıldığında %20 ila %50 ekonomi sunar.

Hızlı

Hızlı imalatı sayesinde proje sürelerini kısaltır.

Projelendirme

Sentez İnşaat Mühendisleri tarafından projelendirilip, Geopier Foundation Company mühendisleri tarafından onaylanır.

kapak Geopier IMPACT

Impact Sistemi İnşa Metodu

Zeminin deplase edilerek delgi yapılması ve düşey darbeleme enerjisi ile sıkıştırma sonucu oluşan eşsiz inşa metodu, DKK elemanlarının üstün gücünü ve sıkılığını ortaya çıkarmaktadır. Toplam ve farklı oturmaların kontrol edilmesinde ve proje ihtiyaçları doğrultusunda taşıma kapasitelerinin artırılmasında DKK elemanları dizayn edilebilmektedir.