GP3 Sistemi

Geopier Firması 1989 yılında, oturmaya hassas yapıların desteklenmesi amacıyla verimli ve ekonomik bir Orta Derinlikte Temel çözümü olan orijinal Geopier Sistemi’ni geliştirmiştir.

Orijinal Geopier Sistemi’nin gelişmişi olan GP3™ Sistemi, kolon hacmi kadar zayıf zeminin çıkartılıp yerine kırmataş doldurulmasıyla imal edilen, zayıf ila iyi zeminlerin iyileştirilmesinde kullanılan bir Darbeli Kırmataş Kolon (DKK) sistemidir. İyileştirilebilecek zeminler: yumuşak ila katı kil ve siltler, gevşek ila sıkı kumlar, organik silt ve turbalar, kontrolsüz dolgular olabilmektedir. Zayıf zeminin kazılıp yerine sağlam dolgu yapılmasına, çakma kazık ve fore kazık gibi derin temel sistemlerine alternatif olarak bu sistem verimli olarak kullanılmaktadır.

Uygulama Alanları

GP3™ Sistemi, büyük miktardaki kazı ve dolgu işlerinin, derin temellerin, çakma kazıkların, yerinde dökme kazıkların yerine kullanılabilirler. Geopier mühendisleri ve temsilcileri, zemin koşulları ve proje bilgileri doğrultusunda zemin iyileştirme problemine karşı sahaya özel pratik bir çözüm sunarlar.

Temeller
Saha Betonları
Endüstri Tesisleri
Depolama Tankları
Toprakarme Duvarlar / Dolgu Temelleri
Ulaştırma Yapıları
Rüzgar Santralleri

İmalat Yöntemi

Burgu ile ön delgi yapılması ve düşey darbeleme enerjisiyle sıkıştırma işlemine dayanan eşsiz imalat metodu, DKK elemanlarının üstün gücünü ve sıkılığını ortaya çıkarmaktadır. Toplam ve farklı oturmaların kontrol edilmesinde ve proje ihtiyaçları doğrultusunda taşıma kapasitelerinin artırılmasında DKK elemanları dizayn edilebilmektedir.

1. İmalat, zemin içinde burguyla bir kuyunun açılmasıyla başlar. Kuyu derinliği tasarım ihtiyaçlarına göre 1,5 ile 10 metre arasında değişebilir. Ön delgiyle mevcut zeminin çıkarılması gözle tanımlanmasına ve dolayısıyla doğru zeminin güçlendirilip güçlendirilmediğinin tespitine olanak verir.

2. Açılmış kuyunun içine tabakalar halinde kırmataş doldurulur. Patentli pahlanmış kafanın oluşturduğu düşey darbeleme işlemi üstün bir şekilde her bir tabakanın güçlü ve rijit olmasına yol açar. Darbeleme, kırmataşı düşey olarak sıkıştırırken kuyunun duvarına doğru yanal olarak iter. Bunun sonucunda çevresindeki zemin ile etkileşime giren Geopier elemanı güvenilir bir oturma kontrolü sağlar.

3. DKK elemanları yüzeysel temellerin desteklenmesinde, döşemeler ve tanklar altında, şev stabilitesinin sağlanmasında ve dolgular altında inşa edilebilirler. Temellerin altında oluşan gerilmeler rijit DKK elemanları tarafından karşılanır ve oturmalar kontrol altına alınır.

Sağlam ve Rijit

Darbeleme işlemi ile yüksek sıkılığa ve mukavemete ulaşan DKK elemanları, 480 kPa’a kadar taşıma kapasitesi ve mükemmel oturma kontrolü sağlar.

Kanıtlanmış

GP3™ Sistemi ile desteklenen binlerce yapıda DKK elemanlarının yüksek performansı ve dayanıklılığı kanıtlanmıştır.

Ekonomik

Geleneksel derin temel sistemleri ile karşılaştırıldığında %20 ila %50 ekonomi sunar.

Hızlı

Hızlı imalatı sayesinde proje sürelerini kısaltır.

Kalite Kontrol

İmalat yöntemi sayesinde zeminin gözle tanımlanması ve tam ölçekli yükleme testleri, sahada üstün kalite kontrolü sağlar.

Projelendirilmiş

Sentez İnşaat Mühendisleri tarafından projelendirilip, Geopier Foundation Company mühendisleri tarafından onaylanır.

GP3 2 Geopier GP3