GCC Sistemi

GeoConcrete® Column Sistemi, mandrelin tasarım derinliğine kadar çakılması ve betonun mandrel içinden boşaltılması yoluyla imal edilen ‘Forajsız Donatısız Beton Kolon’ sistemidir. İyileştirilebilecek zeminler; zayıf ila iyi zeminler, gevşek kumlar, yumuşak silt ve killer, kontrolsüz dolgular, organik silt ve turbalar ve yeraltı su seviyesi altındaki zeminler olabilmektedir.

Mandrelin zemini yanlara doğru iterek zeminin yerini almasına ve düşey darbeleme enerjisi ile kolon dibinde bottom bulb adı verilen dip soğanı oluşturulmasına imkan veren bu yöntem, toplam ve farklı oturmaların kontrol edilmesinde, proje ihtiyaçları doğrultusunda zemin taşıma kapasitesinin ve/veya sıvılaşma direncinin arttırılmasında, sıvılaşma sonrası oluşacak dinamik oturmaların sınırlandırılmasında, şev ve dolguların stabilitesinde oldukça etkilidir.

Uygulama Alanları

GCC Sistemi, büyük miktardaki kazı ve dolgu işlerinin, derin temellerin, çakma kazıkların, yerinde dökme kazıkların yerine kullanılabilirler. Geopier mühendisleri ve temsilcileri, zemin koşulları ve proje bilgileri doğrultusunda zemin iyileştirme problemine karşı sahaya özel pratik bir çözüm sunarlar.

Temeller
Saha Betonları
Endüstri Tesisleri
Depolama Tankları
Toprakarme Duvarlar / Dolgu Temelleri
Ulaştırma Yapıları
Rüzgar Santralleri

İmalat Yöntemi

GeoConcrete® Column Sistemi (Forajsız Donatısız Beton Kazık) oturmaya hassas yapıların desteklenmesinde kullanılan verimli ve ekonomik bir temel çözümüdür. Zayıf zeminin kazılıp yerine sağlam dolgu yapılmasına, çakma kazık, fore kazık ve jet grouting gibi derin temel sistemlerine alternatif olarak bu sistem verimli ve son derece ekonomik olarak kullanılmaktadır.

1. Zemin içine özel olarak dizayn edilmiş patentli mandrel ve darbeleme kafası, dinamik düşey darbeleme enerjisiyle birlikte statik bir güçle çakılır. Çakma derinliği 18 metreye kadar uzanan bu sistemde darbeleme kafasının ucuna takılan geçici bir kapak, çakma esnasında mandrel içine zeminin girmesini engellemektedir. Bu sistemle zemin yanlara doğru itilir, bir sıkışma ve güçlendirme oluşturulur ve yapılan imalattan dışarıya herhangi bir zemin kısmı çıkarılmadığı için çevre kirliliği oluşturulmaz.

2. Mandrelin tasarım derinliğine çakılmasından sonra beton mandrel borusuna doldurulur. İçi boş olan mandrel borusu, içine doldurulacak betonun akmasına imkan tanır. Mandrelin bir metre kaldırılması ve tekrar 66 cm indirilmesiyle 33 cm kalınlığında sıkışmış dip soğanı elde edilir. Sıkıştırma işlemi hem statik güç ile hem de vibratör sayesinde dinamik düşey darbelemeyle oluşur. Bu işlemle, beton düşey olarak sıkıştırılır ve aynı zamanda patentli pahlanmış darbeleme kafası betonu kuyunun duvarına doğru yanal olarak iter. Proje ihtiyaçları doğrultusunda kolon dibinde oluşturulan çapı genişletilmiş dip soğanı; kolon üst seviyelerinde ya da orta kesimlerinde de oluşturulabilinir.

3. Dip soğanının oluşturulmasının ardından mandrelin geri çekilmesiyle imal edilen GCC elemanları, şev stabilitesinin sağlanmasında, dolgular altında, yüzeysel temellerin desteklenmesinde, tanklar altında ve sıvılaşma potansiyelini azaltmada kullanabilirler. Temellerin altında oluşan gerilmeler rijit GCC elemanları tarafından karşılanır ve oturmalar kontrol altına alınır.

Pratik

GCC Sistemi, muhafaza borusu gereksinimini ortadan kaldıran bir sistem olup, kazılıp yerine sağlam malzeme gerektiren ya da yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu projelerde sıklıkla tercih edilir.

Derin

GCC Sistemi, 18m derinliklere kadar imalat imkanı sunar.

Sağlam ve Rijit

İmalat sırasında kullanılan beton ile yüksek rijitliğe ulaşan GCC elemanları üstün kapasite ve mükemmel oturma kontrolü sağlar.

Çok Amaçlı

GCC Sistemi, her tür zeminde, yeraltı suyu koşullarında ve sıvılaşma için derin iyileştirme gerektiren durumlarda kullanılabilinir.

Kanıtlanmış

Bu Sistem ile desteklenen yapılarda GCC elemanlarının yüksek performansı ve dayanıklılığı kanıtlanmıştır.

Kalite Kontrol

Yüksek geçirgenliğe sahip zeminlerde betonun boşluklar içine sızmasını engelleyen imalat yöntemi ile kolon boyunca uniform bir çap elde edilir.

Ekonomik

Geleneksel derin temel sistemleri ile karşılaştırıldığında %20 ila %50 ekonomi sunar.

Hızlı

Hızlı imalatı sayesinde proje sürelerini kısaltır.

Projelendirme

Sentez İnşaat Mühendisleri tarafından projelendirilip, Geopier Foundation Company mühendisleri tarafından onaylanır.

gcc Geopier GCC