geo Üyeliklerimiz

 ASCE-Geoinstitute

Amerikan İnşaat Mühendisleri Derneği’nin (American Society of Civil Engineers – ASCE) sekiz bilimsel enstitüsü içinde yer alan Geo-Institute (G-I), Geotekniği konu alan özel bir üyelik kurumudur.

Geo-Institute, Ekim, 1996’da ASCE tarafından kurulmuştur ve yönetim kurulu öncülüğünde uzun vadedeki stratejik planı oluşturulmuştur. Teknik ve yönetim birimlerinden birçok üye gönüllü olarak destek vermektedir.

 

deep ÜyeliklerimizDFI

Derin Temel Enstitüsü (Deep Foundations Institute – DFI), 1976 yılında New Jersey’de kar amaçlı olmayan bir topluluk olarak kurulmuştur. DFI, derin temel sektöründe müteahhitlerin, mühendislerin, tedarikçilerin, akademisyenlerin ve iş sahiplerinin içinde bulunduğu uluslararası bir dernektedir. Tüm akademik birimleri kapsayan üyeleri, derin temellerin ve derin kazıların planlamasında, tasarımında ve imalatında sürekli gelişim için ortak bir vizyon oluşturmaktadırlar. Üyelerini ağ iletişimi, eğitim, haberleşme ve iş birliği aracılığıyla bir araya getirmektedir. Derin temel sektörünün gelişimini üyeleriyle beraber, teknik komiteler, eğitim programları ve konferansları, klavuz ve şartnamelerin yayınlanması, dergiler, magazinler, araştırmalar, yönetim ilişkileri ve destek programları ile teşvik etmektedir. DFI, dünya çapında 3,000’den fazla konusunda uzman üyeye sahiptir.

 

simsg ÜyeliklerimizISSMGE

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Topluluğu (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering – ISSMGE) tüm dünyada aktif olarak geoteknik mühendisliğinde rol oynayan mühendislerin, akademisyenlerin ve müteahhitlerin ilgi alanlarını ve faaliyetlerini temsil eden öncü bir meslek kurumudur. Bu topluluğun amacı, geoteknik ve mühendislik uygulamaları alanındaki bilgi gelişimi için mühendisler ve bilim uzmanları arasında uluslararası işbirliğini ve mühendislik uygulamalarını teşvik etmekdir.

 

 

ZMTM LOGO 2 300x991 Üyeliklerimiz

ZMGM

Başlangıcı 1947’ye dayanan ZMGM derneğinin amacı zemin mekaniği ve geoteknik mühendisliği alanlarında çalışan mühendisler ve bilim adamları arasında ulusal ve uluslararası seviyede bilgi birikiminin oluşturulmasına ve bu bilginin geoteknik mühendisliği eğitim ve uygulamalarının geliştirilmesi için kullanılmasına ortam hazırlamak olarak tanımlanmıştır. ZMGM derneği uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Topluluğu (ISSMGE) tarafından topluluğun Türkiye üyesi olarak tescil edilmiştir.