YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK YAPILARI

6m-11m kalınlığındaki kontrolsüz dolguda oluşabilecek konsolidasyon ve elastik oturmaları kontrol altına alma amacına yönelik olarak Impact DKK sistemi tercih edilmiştir.

TANIMLAMA

YTÜ Teknokent alanı içerisinde yer alan Nükleer Tıp Binası, İdari Bina, Yönetim Binası ve Su Deposu gibi yapıların temel zeminlerinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

ZEMİN KOŞULLARI

Zemin yüzeyinden 6-11,6m derinliğe kadar kil, kum, çakıl içerikli kontrolsüz dolgu tabakası yer almaktadır. Bu tabakanın altında ise sırasıyla sağlam kil-kum ara katmanlı, marn-kireçtaşı ile 30m derinliklere kadar kumlu, killi birimler takip etmektedir.

IMPACT TASARIM

Kontrolsüz dolguda beklenen oturmalar; 1,2m x 1,2m ve 1,5m x 1,5m kare paternler ve 8m boyunda uygulanan Impact DKK elemanları ile 2cm mertebelerinde kontrol altına alınmış olup, toplamda 13.600m Impact DKK imalatı yapılmıştır.

İSTANBUL – DAVUTPAŞA
 
İŞVEREN: TEKNOPARK A.Ş.
 
PROJE: TEKNOPARK A.Ş.
 
DKK TASARIM ve UYGULAYICI: SENTEZ İNŞAAT