TCDD ANKARA-SİVAS YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ

Yer yer 15,5 metre yüksekliğe ulaşan demiryolu dolgusunun duraysızlık sorunları nedeni ile kademeli teşkil edilmesi gerekliliği DKK uygulamaları sonrası ortadan kaldırılmıştır. Aynı zamanda mertebe ve süre açısından kabul edilebilir sınırları aşan konsolidasyon oturmalarının inşaat süresi içinde ve izin verilebilir sınırlar dahilinde tamamlanması sağlanmıştır. Temel zeminleri içinde yer alan kum tabakalarının deprem yükleri altında sıvılaşma sorunu da bu uygulama sonrası bertaraf edilmiştir.

TANIMLAMA

Genişiliği krette 14,5m olarak planlanan dolgunun şev eğimi 1D:2Y şeklindedir. Dolgu yüksekliği hat boyunca 11-15,5m arasında değişmektedir.

ZEMİN KOŞULLARI

Zemin yüzeyinden yaklaşık 12m derinliklere kadar orta katı-katı CL-CH birimler yer almaktadır. Bu tabakayı takiben 27m derinliklere kadar katı-çok katı CL-CH birimler devam etmektedir. Bu tabakalar yer yer kum bantları ile kesilmekte olup, bazı kesimlerde killi kum – kumlu kil yapısındadır. YASS 5m olarak ölçülmüştür.

IMPACT TASARIM

Temel iyileştirmesi yöntemi olarak, dolgu yüksekliklerine göre
1,3m x 1,3m – 1,9m x 1,9m arasında değişim gösteren kare paternler ve 8-17m boylarında uygulanan Impact DKK elemanlarının toplam boyu 165.135m’dir.

YOZGAT– YERKÖY
 
İŞVEREN: TCDD
 
PROJE: GEOMED
 
DKK TASARIM ve UYGULAYICI: SENTEZ İNŞAAT