KGM UŞAK AFYON KARA YOLU KÖPRÜ VE YAKLAŞIM DOLGULARI PROJESİ

DKK elemanlarının imalatı sonrası, taş duvar dolgu duraylılığı sağlanmış, temel sistemindeki rijitlik artışı ile beraber kabul edilebilir mertebeleri aşan temel oturmaları bertaraf edilmiştir. Ek olarak DKK elemanlarının yerleştirilmesi ile kısalan drenaj mesafesi konsolidasyon oturmalarının dolgu inşaatı sırasında tamamlanabilecek kadar çabuk sonlanmasına imkan vermiştir.

TANIMLAMA

11m x 31,4m boyutlarındaki menfez tipi üst geçit köprüsü ile 9m yüksekliğe ulaşan yaklaşım dolgularının temel zeminlerinin iyileştirilmesi kapsamında, üst geçit köprüsü için tasarım yükü 52.000 kN, dolgudan aktarılacak gerilme değeri 180 kPa olarak öngörülmüştür.

ZEMİN KOŞULLARI

Zemin yüzeyinden 2,7m derinliğe kadar orta katı, az kumlu-siltli kil tabakası yer almaktadır. Bu tabakayı takiben 15,5m derinliklere kadar yumuşak-katı, az çakıllı, kumlu, siltli kil tabakası geçilmiştir. Bu tabakanın devamında ise gevşek-sıkı, az çakıllı, killi, siltli kum tabakası yer almaktadır. YASS zemin yüzeyindedir.

IMPACT TASARIM

Dolgu yüksekliklerine göre 1m ile 1,7m değişen paternler ve 8-16m değişen boylarda Impact DKK teşkil edilmiştir. 9cm mertebelerinde ölçülen oturmalar, ön hesaplamalarda öngörülen toplam oturma miktarları ile uyumludur. Ayrıca menfez temeli altında ölçülen oturmalar 2cm mertebelerindedir. 2.342 adet imal edilen DKK elemanlarının toplam boyu 33.444m’dir.

AFYON – BALMAHMUT
 
İŞVEREN: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
PROJE: LİMİT TEKNİK
 
DKK TASARIM ve UYGULAYICI: SENTEZ İNŞAAT