GÜRİŞ JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ

Bu proje kapsamında, sıvılaşma potansiyeli ve 5-25mm mertebelerindeki oturma kriteri için derin temel sistemlerine göre oldukça ekonomik bir çözüm sunan yüksek rijitlikli Impact DKK elemanları tercih edilmiştir. Impact DKK elemanlarının inşası sonrasında temel sistemindeki rijitlik artışı ile homojen bir tabaka oluşturularak; sıvılaşmaya karşı güvenlik faktörünün 1,1-1,2 mertebelerine yükseltilmesi ve aşırı oturmaların sınırlandırılması sağlanmıştır.

TANIMLAMA

Jeotermal Enerji Santrali Projesi kapsamında teşkil edilecek yapılardan temel zeminine aktarılacak gross (toplam) gerilmeler 25-175 kPa mertebelerinde olup, bu yapılar için oturma kriteri 5mm ila 25mm aralığında tariflenmiştir.

ZEMİN KOŞULLARI

Zemin yüzeyinden 0,3-0,5m kalınlığında dolgu tabakası geçildikten sonra 18m derinliklere kadar orta katı-katı kıvamlı siltli kil tabakasını takiben 25m derinliklere kadar katı-çok katı kıvamlı siltli kil tabakası devam ettiği görülmüştür. Bu siltli kil birimler yer yer 2m kalınlıklarındaki gevşek-orta sıkı killi, çakıllı kum / killi çakıl bantları ile kesilmekte olup, YASS 1,7m derinliklerindedir.

IMPACT TASARIM

Temel iyileştirmesi yöntemi olarak, 1,7m x 1,7m ila 2,6m x 2,6m arasında değişim gösteren kare paternler ile 17m boylarında imalatı gerçekleştirilen Impact DKK elemanlarının toplam boyu 181.152m’dir.

AYDIN – GERMENCİK

İŞVEREN: GÜRİŞ İNŞAAT

DKK TASARIM ve UYGULAYICI: SENTEZ İNŞAAT