FIRAT YAPI SİLO TEMELLERİ

Impact DKK elemanları; Silo yükleri altında aşırı oturma davranışı gösteren temel zeminlerinin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla kullanılmıştır. DKK uygulaması sonrasında, beklenen aşırı oturmalar 7 kat, bu oturmaların tamamlanma süresi 25 kat azalmıştır.

TANIMLAMA

12m çapında, 14,3m yüksekliğinde 10 adet silo yapısı radye temel ile desteklenmektedir.

ZEMİN KOŞULLARI

Zemin yüzeyinden 0,4-1m derinliğe kadar bitkisel toprak-dolgu tabakası yer almaktadır. Bu tabakayı takiben 6m ile 10,5m derinliklere kadar orta katı-katı kıvamlı çakıllı-siltli kil (CL) tabakası devam etmektedir. Bu tabakanın devamında ise 15m derinliklere kadar çok katı-sert kumlu-siltli kil tabakası geçilmiştir. YASS 1,2m derinliklerde ölçülmüştür.

IMPACT TASARIM

Tasarım aşamasında 15cm mertebelerinde tahmin edilen konsolidasyon oturması, 1,6m üçgen patern ve 6m boyunda uygulanan Impact DKK elemanları ile 2cm mertebelerinde kontrol altına alınmıştır. DKK elemanlarının toplam boyu 6.135m’dir.

KIRKLARELİ– LÜLEBURGAZ

İŞVEREN: FIRAT YAPI

PROJE: FIRAT YAPI

DKK TASARIM ve UYGULAYICI: SENTEZ İNŞAAT