AKSA ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

Kuzey ve kuzey doğusu Marmara Denizi olan ve alüvyon çökelleri ile temsil edilen çalışma alanındaki farklı oturmalara karşı hassas yapılar altında yüksek rijitlikteki Impact DKK elemanları tercih edilmiştir. Impact DKK elemanlarının inşası sonrasında temel sistemindeki rijitlik artışı ile sıvılaşmaya karşı homojen bir tabakanın oluşturulması, statik ve sismik yükler altında oturma miktarlarının azaltılması ve farklı oturmaların minimize edilmesi sağlanmıştır.

TANIMLAMA

Atıksu Arıtma Tesisi Projesi kapsamında, yaklaşık zemin üst kotuna oturtulacak ve geniş alanlar kaplayan havuz tipi yapılardan temel zeminine aktarılacak gerilmeler 80-110 kPa mertebelerinde olup, bu ana yapılar yanında dağıtım havuzları ve kanallar, pompa istasyonları, işletme ve atölye binaları gibi yardımcı yapıların da teşkili planlanmaktadır.

ZEMİN KOŞULLARI

Zemin yüzeyinden 0,2-1m kalınlığında bitkisel toprak tabakası geçildikten sonra 4m derinliklere kadar orta katı-katı siltli kil tabakasını takiben ortalama 10m derinliğe kadar gevşek-orta sıkı siltli kum tabakası ve onun altında yumuşak-orta katı siltli kil tabakası yer almaktadır. YASS 0,15-0,70m derinliklerindedir.

IMPACT TASARIM

Temel iyileştirmesi yöntemi olarak, havalandırma havuzu altında 1,6m x 1,6m, diğer yapılar altında ise 1,7m x 1,7m kare paternler ile 15 boylarında, toplamda 92.577m olarak imalatı gerçekleştirilen Impact DKK elemanları ile, özellikleri iyileştirilmiş homojen bir tabaka oluşturularak sıvılaşma riskine karşı güvenlik faktörünün 1,1-1,2 aralığına çıkartılması ve fark oturmalarının minimize edilmesi sağlanmıştır.

YALOVA – ÇİFTLİKKÖY

İŞVEREN: AKKON YAPI

DKK TASARIM ve UYGULAYICI: SENTEZ İNŞAAT