Performance Monitoring of Rammed Aggregate Piers: A Stockyard Case History Site

Kurt Bal, E., Öner, L., and Cetin, K.O., 2018., Performance Monitoring of Rammed Aggregate Piers: A Stockyard Case History Site,
XVI Danube – European Conference on Geotechnical Engineering, 07-09 June 2018, Skopje, R. Macedonia

The Performance Monitoring of Rammed Aggeregate Piers® at a Container Port Site

Kurt Bal, E., Öner, L., and Cetin, K.O., 2017., The Performance Monitoring of Rammed Aggeregate Piers® at a Container Port Site,
7. Geoteknik Sempozyumu, 22-23-24 Kasım 2017, İstanbul

3-D Numerıcal Assessment of Rammed Aggregate Pier (RAP) Group Effects

Öner, L., Kurt Bal, E. and Cetin, K.O., 2016., 3-D Numerıcal Assessment of Rammed Aggregate Pier (RAP) Group Effects,
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, 13-14 Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Field Load Testing of Stone Columns Constructed By Different Methods: A Case History

Kurt Bal, E., Teymur, B. 2016., Field Load Testing of Stone Columns Constructed By Different Methods: A Case History,
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, 13-14 Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Field Load Testing of Rigid Inclusions Constructed By Different Methods: A Case History

Kurt Bal, E., Öner, L., and Cetin, K.O., 2016., Field Load Testing of Rigid Inclusions Constructed By Different Methods: A Case History,
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, 13-14 Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Performance-based Assessment of Rammed Aggregate Piers

Cetin, K.O., Kurt Bal, E. and Öner, L., 2016., Performance-based Assessment of Rammed Aggregate Piers,
12th International Congress On Advances In Civil Engeneering, Bogazici University, 21-23 September 2016, Istanbul.

3-D Numerical Assessment of Rammed Aggregate Pier (RAP) Group Effects: A Geothermal Power Plant Case History Site

Öner, L., Kurt Bal, E. and Cetin, K.O., 2016., 3-D Numerical Assessment of Rammed Aggregate Pier (RAP) Group Effects: A Geothermal Power Plant Case History Site,
4th International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering , Near East University, 2-4 June 2016, Nicosia, North Cyprus.

A Case History On Performance Monitoring Of Rammed Aggregate Piers (RAPs) For The Soil Improvement Of Waste Water Treatment Facility

Kurt Bal, E., Öner, L., 2015., Darbeli Kırmataş Kolonlar ile İyileştirilen Atıksu Arıtma Tesisi Sahasında Oturma Davranışının Gözlemlenmesi,
6. Geoteknik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, 26-27 Kasım 2015, Adana.

 Performance-based Assessment of Rammed Aggregate Piers

Cetin, K.O., Kurt Bal, E. and Oner, L., 2015. Performance-based Assessment of Rammed Aggregate Piers, XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, EICC, 13-17 September 2015, Edinburgh, Scotland.

 A Case History on Performance Monitoring of Rammed Aggeregate Piers (RAPs)

Kurt Bal, E., Öner, L., Berilgen, M.M. ve Özaydın, İ.K., 2014. Darbeli Kırmataş Kolonlar (DKK) İle İyileştirilen Bir Sahada Oturma Davranışının Gözlemlenmesine İlişkin Bir Vaka Analizi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi, ODTÜ, 16-17 Ekim 2014, Ankara.

 Performance Based Design of Rammed Aggregate Piers (RAPs)

Kurt Bal, E., Öner, L. ve Çetin, K.Ö., 2013. Darbeli Kırmataş Kolon (DKK) Elemanlarının Deformasyon Temelli Tasarımı,
5. Geoteknik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, 5-7 Aralık 2013, Adana.

A Critical Assessment of Rammed Aggregate Pier Load Test Results

Kurt Bal, E. and Cetin, K.O., 2012. A Critical Assessment of Rammed Aggregate Pier Load Test Results, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, METU, 17-19 October 2012, Ankara, Turkey.

Performance Assessment of Rammed Aggeregate Piers (RAPs)

Kurt Bal, E. ve Çetin, K.Ö., 2012. Darbeli Kırmataş Kolon (DKK) Yükleme Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ondördüncü Ulusal Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 4-5 Ekim 2012, Isparta.

 Comparison Of Load Tests Done On Stone Columns And Rammed Aggregate Piers

Kurt, E. and Teymur, B., 2012. Comparison Of Load Tests Done On Stone Columns And Rammed Aggregate Piers, 3rd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Near East University, 28-30 June 2012, Nicosia, North Cyprus.

 Implementatıon of Rammed Aggregate Piers (RAPs) for the Soil Improvement of Overpass Bridge and its Approach Embankments

Akyüzoğlu, M., Kiziroğlu, S. ve Kurt, E., 2011. Üst Geçit Köprüsü & Yaklaşım Dolguları Temel Zeminlerinin İyileştirilmesinde Darbeli Kırmataş Kolon (DKK) Uygulaması, 4. Geoteknik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, 1-2 Aralık 2011, Adana.

 A Case History on Rammed Aggreate Pier Loading Tests

Kurt, E., Kemaloğlu, H.F. ve Sayraç, M.A., 2011. Darbeli Kırmataş Kolon (DKK) Uygulaması ve Yükleme Deneylerine İlişkin Bir Vaka Analizi, Prof. İsmet Ordemir’i Anma Toplantısı ve 6. ODTÜ Geoteknik Mühendisliği Sempozyumu, ODTÜ, 23 Kasım 2011, Ankara.