Editor, Author at

Kipaş Kağıt Fabrikası Impact DKK ve GCC İmalatları devam etmektedir.

Posted by | Sentez Haber | No Comments

kipas kagit 4 Kipaş Kağıt Fabrikası Impact DKK ve GCC İmalatları devam etmektedir.

Kağıt fabrikasında yer alacak ağır ve oturmaya hassas yapıların temel zeminlerinin iyileşitilmesi işi kapsamında, aşırı ve farklı oturma probleminin ve sıvılaşma potansiyelinin önlenmesi amacıyla, fore kazık, GeoConcrete® Column (GCC) (Forajsız Donatısız Beton Kolon) ve Impact® Darbeli Kırmataş Kolon (DKK) elemanlarının birlikte kullanıldığı kompozit bir iyileştirme sistemi tercih edilmiştir. Nihai tasarıma geçilmeden önce, DKK ve GCC elemanları üzerinde tam ölçekli yükleme deneyleri ile sahaya özel performans değerlendirilmesi yapılmıştır. DKK ve GCC elemanlarının imalatları eş zamanlı olarak başarı ile devam ettirilmektedir.

GÜRİŞ A.Ş. Efeler-8 Jeotermal Enerji Santrali Impact DKK imalatları başarı ile devam etmektedir.

Posted by | Sentez Haber | No Comments

guris efe8 GÜRİŞ A.Ş. Efeler 8 Jeotermal Enerji Santrali Impact DKK imalatları başarı ile devam etmektedir.

Güriş A.Ş., Aydın Germencik’te Efeler-8 Jeotermal Enerji Santrali projesi kapsamında temel altı zemin iyileştirme işinde Efe-1-4,6,7’de olduğu gibi, sıvılaşma potansiyeli ve 25mm mertebelerindeki oturma kriteri için derin temel sistemlerine göre oldukça ekonomik bir çözüm sunan Impact® Sistemi’ ni tercih etmiştir.